Business

Vi hjälper verksamheter att stärka ledare och medarbetare i syfte att skapa hållbara resultat och arbetsmiljöer. Vi erbjuder utbildningar och verktyg för att leda dig själv och andra samt ökad medvetenhet med coaching, föreläsningar och teamutveckling. Med evidensbaserade och mätbara metoder inom mental träning, friskvård, retorik, coorporate mindfulness och professionell coaching enligt ICF, världens största branschorganisation.

Vision

Vision - Att människor och organisationer med mod, kraft och glädje aktivt väljer hur de medvetet vill skapa hållbara och glädjerika liv, organisationer och samhällen.

Min bok - läs den på Bookboon.com

Du hittar min bok fullproppad med verktyg för hur du kan utveckla din kommunikation till dig själv och andra. https://bookboon.com/se/medveten-kommunikation-ebook