Onlineträning som stärker era ledare och medarbetare.

Vi har hjälpt hundratals människor med vår onlineutbildning. Den finns till för att stärka och skapa ännu fler ledare och medarbetare som mår bra och når resultat, trots de utmaningar vi står inför idag. ”Det är inte hur vi har det, utan hur vi tar det som skapar en skillnad.” I dessa tider är det allt mer viktigt att få lära sig ännu fler verktyg för att ha möjlighet att förhålla sig till den värld vi lever i. För trots omständigheterna går ju livet vidare och vi vill bevara arbetsglädje, sätta mål och nå resultat. Läs mer här. 

Business

Det är bara genom att fokusera på hårda resultat och samtidigt ta hänsyn till hur vi människor fungerar, som vi skapar resultat som håller – hållbara resultat. Det är också ”hållbara resultat” som vi, i olika former, har ägnat hela vårt arbetsliv åt. Vi hjälper verksamheter att stärka ledare och medarbetare i syfte att skapa hållbara resultat och arbetsmiljöer. Vi erbjuder utbildningar och verktyg för att leda sig själv och andra samt öka medvetenheten och kraftfullheten med professionell coaching, föreläsningar, webinars och teamutveckling. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vision

Vision - Att människor och organisationer med mod, kraft och glädje aktivt väljer att skapa hållbara och glädjerika liv, organisationer och samhällen.

Medveten Kommunikation - Jenny Anderssons bok

Du hittar Jenny Anderssons bok med kraftfulla verktyg för hur du kan utveckla din kommunikation till dig själv och andra. https://bookboon.com/se/medveten-kommunikation-ebook