Skapa energifyllda & kraftfulla människor som når resultat.

Vi hjälper människor både online och i personliga möten med både utbildningar, workshops, professionell coaching och mental träning. Det du fokuserar på växer. Vi finns här för att bidra till kraftfulla individer som utvecklar organisationer, hälsa, affärer och ett hållbara samhälle. Vi brinner för att finnas som en stödjande funktion parallellt med processerna som tar er emot era mål, drömmar och visioner. ”Det är inte hur vi har det, utan hur vi tar det som skapar hälsa och resultat.”  Jenny Andersson är en av få MCC (Master Certifierad Coach) i Sverige samt mental tränare, mindfulness coach och INLPTA Trainer. Vi verkar för att skapa goda samverkansprojekt och insatser som tar samhället vidare.

JUST NU! 
Tillsammans med vår nya samarbetspartner Hudson Nordic vill vi bidra med det vi kan för att stötta så många som möjligt som känner oro och vilsenhet. Med avstamp i vetenskap och våra samlade erfarenheter har vi skapat ett enkelt men effektivt verktyg tillammans. Varsågod och skicka gärna vidare detta till de som vill ha det. Se här!
Verktyg för att ta kontroll trots oro och osäkerhet

Business

Det är bara genom att fokusera på hårda resultat och samtidigt ta hänsyn till hur vi människor fungerar, som vi skapar resultat som håller – hållbara resultat. Det är också ”hållbara resultat” som vi, i olika former, har ägnat hela vårt arbetsliv åt. Vi hjälper verksamheter att stärka ledare och medarbetare i syfte att skapa hållbara resultat och arbetsmiljöer. Vi erbjuder utbildningar och verktyg för att leda sig själv och andra samt öka medvetenheten och kraftfullheten med professionell coaching, föreläsningar, webinars och teamutveckling. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vision

Vision - Att människor och organisationer med mod, kraft och glädje aktivt väljer att skapa hållbara och glädjerika liv, organisationer och samhällen.

Medveten Kommunikation - Jenny Anderssons bok

Du hittar Jenny Anderssons bok med kraftfulla verktyg för hur du kan utveckla din kommunikation till dig själv och andra. https://bookboon.com/se/medveten-kommunikation-ebook