Business

Känner du dig nyfiken, vill utvecklas och skapa resultat? Med neuroledarskap, mental träning, mindfulness och ett coachande förhållningssätt stärker ni organsiationen. Genom att stärka dina ledare och medarbetare lyfter du verksamheten och ökar arbetsglädjen, motivationen och energin. Du når nya och hållbara resultat. Ta steget för att se hur ni kommer till nästa nivå.

Vi erbjuder professionell coaching, ledarstöd, ledarskapskurser, medarbetarstöd, workshops, föreläsningar, stresshantering och förändringsledning.

Vi lever i en ekonomisk verklighet där resultat i siffror är en förutsättning för väldigt mycket, eller hur? Hör du också precis som vi att vi också behöver ta hänsyn till att vi alla är människor med olika drivkrafter och mål? Det är bara genom att fokusera på hårda resultat och samtidigt ta hänsyn till hur vi människor fungerar, som vi skapar resultat som håller över tid – hållbara resultat.

Genom att utveckla individen utvecklar du gruppen och därmed organisationen och resultat till helt nya nivåer. Genom ett coachande förhållningssätt och en tydlig kommunikation och intention med fokus på att hantera tillvaron bättre genom att få tillgång till vår medfödda förmåga, intelligens och potential hittar vi de djupare drivkrafterna, medkänslan och intuitionen. Genom kraftfulla verktyg som utforskas genom acceptans, tålamod och närvaro övar vi på att utveckla ledare och medarbetare för att skapa nya insikter, kreativitet och arbetsglädje. Ni får en ökad medvetenhet, ökat engagemang, färre sjukskrivningar och kraftfulla resultat. Som professionella coacher, projektledare och utbildare i världsklass arbetar vi med kvalitativa metoder för små och medelstora företag, men också med stora aktörer som Ericsson, TRR, Avenyföreningen, Medborgarskolan, If, Antenn, SEB, Lindex, Fastighetsbyrån, Medborgarskolan, och Hermods.

”Välmående ledare och medarbetare är nyckeln till hållbara arbetsmiljöer och resultat.” – Jenny Andersson

Att vara lyhörd för sina medarbetares behov ökar möjligheterna för en god arbetsmiljö. Vi är specialister inom utveckling av människor och team och har sedan 2010 drivit Jenny Andersson & Co. Genom åren har vi samlat på oss en mycket bred erfarenhet av att stötta individer och verksamheter kring värderingar, verksamhetsutveckling, ledarutveckling, stresshantering, hälsoutveckling, kommunikation, karriärskiften, Mindfulness träning, teamutveckling och konflikthantering. Vi arbetar med fokus på kvalitetsdrivna processer med hjälp av online training, webinars, professionell coaching, gruppcoaching samt föreläsningar. Vad just ni behöver för att ta er vidare definierar vi genom att iaktta nuläget, identifiera era utmaningar och problem samt era målsättningar. Därefter gör vi en behovsanalys gemensamt för att se vad just ni behöver för att ta er vidare till de nivåer ni önskar. Resultaten skapar en ökad medvetenhet inom vilka områden man bör lägga fokus på för att öka engagemangsgraden vidare samt minska konflikter.