Teamutveckling

Teamutveckling

Vilka är de grundläggande faktorerna som krävs för att skapa ett högpresterande och långsiktigt hållbart team?

Ur ett organisatoriskt perspektiv existerar team för att producera resultat. De mest framgångsrika och effektiva teamen när det gäller att nå resultat, är de som även har utvecklat förmågan att vara långsiktigt hållbara. Vill du facilitera ditt team till att prestera på topp är det väl investerade timmar att tillsammans utveckla arbetsglädje, motivation och hållbara arbetsmiljöer. Vi arbetar med Susan Wheelans forskning om effektiva team samt andra evidensbaserade metoder i samverkan. Bl a. med Team Coaching International och undersökningar för att se till att vi först gör en nulägesanalys och definierar hur vi skapar de mest lönsamma och effektiva insatserna för just ert team.

Som bas använder vi gärna Team Leader View. Rapporten bygger på en väl beprövad teammodell, Team Diagnostik. Den har använts av tusentals team över hela världen. De utgör avgörande framgångsfaktorer för effektivt ledarskap och teameffektivitet. De är baserade på sunt förnuft och verifierade genom vetenskapliga undersökningar. Det  ger dig insikter om vad som behöver förstärkas för att förbättra teamets resulat.

I samverkan med våra kunder skapar vi sedan insatser och processer för att nå era önskade resultat. Så att vi vet att att de insatser vi investerar i skapar mest nytta och värde för just ert team. Vi kan även mäta effekterna av investeringen.

Kontakta oss så berättar vi mer