Utbildningar
Coorporate mindfulness och närvaroträning

Online training.
Blandas med föreläsningar, coaching och webinars.
Vi har olika program för både ledarutveckling och medarbetarutveckling.

Det som är detsamma är att vi stärker er organisation med verktyg för att leda er själva och andra. I programmen utgår man ifrån sig själv i sin roll på jobbet och kan använda verktygen för att skapa en ökad medvetenhet i hela sitt system, vilket leder till nya resultat. När var och en blir mer medveten och får fler verktyg som stärker och skapar effektivitet blir vi alla stärkta av varandra. Då bidrar vi gemensamt till vår kultur, våra mål, effektiva möten och lösningsfokus. Det i sin tur leder till att vi får mer gjort och känner oss mer i balans.

Genom att få lära er praktisera verktyg baserade på stresshantering, medvetandeträning och mental träning ökar ni ert coachande förhållningssätt till er själva och varandra. Ni ökar tilliten till varandra och blir tydligare i er kommunikation. Ni minskar konflikter och missförstånd. Genom att  praktisera väl beprövade mentala verktyg i er vardag medans kursen pågår ökar ni graden av medvetenhet och lär er att agera mer än att reagera, vilket skapar mod, stabilitet, energi och nya resultat.  

Vi skapar unika processer i olika tempo för olika organisationers behov. Kontakta oss så berättar vi mer! 

Mindfulness på jobbet

Många känner sig stressade, sover dåligt och behöver utveckla fokus, balans och harmoni på jobbet. Att mindfulness ökar lönsamheten i företag är välkänt världen över. Du skapar hållbara resultat för chefer, medarbetare och alla som är intresserade av personlig utveckling. Genom att arbeta med de olika strategierna för inre reflektion ökar du välmåendet, självförtroendet och blir mer fokuserad i allt du gör.

Jag håller både längre och kortare kurser och kan enkelt anpassa utbildningen efter dig och din verksamhet. Jag har arbetat som kursledare i mindfulness och utbildat hundratals människor. Bl a. har jag arbetat med Mindfulness för TRR, Lindex och med öppna kurser på Avenyn. Nu riktar jag kurserna in emot företag, skolor och organisationer.

Så här säger några av mina deltagare ifrån min senaste kurs i Mindfulness.

”Mindfulness är ett stöd i att förstå vikten och med hjälp av övningarna hitta balansen i vardagen och fokusera på det som för mig är viktigt att hantera just nu.”

”Ett lugn av ett nytt slag infinner sig i kroppen både under, efter och lång tid efter att jag genomfört meditation. Andningsankaret och även kroppsscanningen, som kan genomföras när och var man än befinner sig, ger både trygghet och ett helt nytt lugn i kroppen”.