MINDFULNESS

 

Mindfulness har praktiserats sedan urminnes tider. Idag är det kanske mer aktuellt än någonsin att öva på att hantera vårt fokus och vår närvaro i nuet utan att döma eller värdera det. Verkligheten är som den är och vi behöver verktyg för att skapa närvaro. Du går från att reagera på livet till att börja agera mer varsamt och medvetet och göra fler aktiva val som skapar vägar vidare. 

👉 3. MINDFULNESS ONLINE 
Gruppcoaching och utbildning med start i höst.
T
isdagen den 12/9 kl 11-12, 6 tillfällen varje vecka.  
Du lär dig att meditera och får coaching för att utveckla en mindful livsstrategi för att leva mer här och nu samt får fler verktyg som hjälper dig att hantera stress och oro. Du sover även bättre då du mediterar och tränar hjärnan för mer lugn och ro samt fokus. Inklusive ljudfiler och övningar online. Pris. 4.900 kr + moms

Testa en 10 minuters meditation inspelad av Jenny nedan. Sätt intentionen om att bara lyssna och vara i närvaro med dig själv. Med medvetna val formar vi våra liv. Genom att träna mindfulness ökar du närvaron i livet, blir tydligare i din känsla för dig själv och kan skapa det liv du längtar efter att leva med mer balans och en inre frid. Vi hjälper dig att komma igång. 

 Kontakta oss så berättar vi mer! 

Läs en intressant rapport om att förebygga ohälsa i arbetslivet här
Om att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet

photo-1586806922577-714a1ed695dd