TEAMUTVECKLING

UTVECKLA ERA TEAM & SKAPA NYA RESULTAT TILLSAMMANS              
De mest framgångsrika och effektiva teamen är de som har utvecklat förmågan att vara långsiktigt hållbara och förstått nycklarna till framgång. Vill ni utveckla ert team för att prestera på topp är det väl investerade timmar att tillsammans utveckla arbetsglädje, motivation och tillit. Vi arbetar med Susan Wheelans forskning om effektiva team samt andra evidensbaserade metoder i samverkan bl a. med Team Coaching International, forskning inom system, tillit och styrning. Sätt mål och nå dem, tillsammans! 

Jenny Andersson, Certifierad Team Coach enligt ICF. I samverkan med våra kunder skapar vi processer för att nå era önskade resultat

.


medlem-svtc_logo.jpg