TEAMUTVECKLING

Vilka är faktorerna som krävs för högpresterande och långsiktigt hållbara  team?                  Ur ett organisatoriskt perspektiv existerar ju team för att producera resultat. De mest framgångsrika och effektiva teamen när det gäller att nå resultat, är de som även har utvecklat förmågan att vara långsiktigt hållbara. Vill du facilitera ditt team till att prestera på topp är det väl investerade timmar att tillsammans utveckla arbetsglädje, motivation och hållbara team. Vi arbetar med Susan Wheelans forskning om effektiva team samt andra evidensbaserade metoder i samverkan bl a. med Team Coaching International, forskning inom tillit och styrning samt undersökningar för att definiera era behov. 

Jenny Andersson är en av de första i världen som är certifierad Team Coach enligt ICF. I samverkan med våra kunder skapar vi processer för att nå era önskade resultat.

medlem-svtc_logo.jpg