Teamutveckling-2-Jenny-Andersson-Co-660x660-c-default

Skapa fokus och energi för att nå nya resultat! 

Vi utvecklar människor för att må gott och nå resultat. Självklart även online, vilket just nu är säkert både för individen och teamet. Sedan 2009 har vi arbetat i tusentals timmar med professionell coaching, ledarskapsutbildning, mental träning, mindfulnessträning och medarbetarutveckling, både online och IRL. Vi måste våga hjälpas åt för att bidra till en bättre arbetsmiljö, hälsa, långsiktig glädje, utveckling och tillit till sig själv och andra. Det skapar flow och motivation. Vi bidrar till att sätta inspirerande mål och att nå er fulla potential.

JUST NU! Boka online coaching för era ledare och medarbetare. Bokar du ett årsabonnemang eller 6 månaders stöd får du 20% rabatt. 

Gäller tom den 31 dec 2020.

Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. 

MCC.jpeg

Business

Det är bara genom att fokusera på hårda resultat och samtidigt ta hänsyn till hur vi människor fungerar, som vi skapar resultat som håller – hållbara resultat. Det är också ”hållbara resultat” som vi, i olika former, har ägnat hela vårt arbetsliv åt. Vi hjälper verksamheter att stärka ledare och medarbetare i syfte att skapa hållbara resultat och arbetsmiljöer. Vi erbjuder utbildningar och verktyg för att leda sig själv och andra samt öka medvetenheten och kraftfullheten med professionell coaching, föreläsningar, webinars och teamutveckling. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs vidare
Image-16-1-1-1200x600-c-default
Image-14-1200x600-c-default

Vision

Vision - Att människor och organisationer med mod, kraft och glädje aktivt väljer att skapa hållbara och utvecklande kulturer och arbetsmiljöer som i sin tur bidrar till ett bättre samhällen.

Läs vidare

Medveten Kommunikation -
Jenny Anderssons bok

Du hittar Jenny Anderssons bok med kraftfulla verktyg för hur du kan utveckla din kommunikation till dig själv och andra. 

Läs den här!

medveten-kommunikation-1200x600-c-default