Terms and conditions

 1. Upphovsrätt
  Det är strängt förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller redigera något material som finns på onlinekursen till andra webbplatser och portaler.

 2. Användarvillkor för portalinnehållet
  Du köper tillgång till portalinnehållet under kursperioden. Onlinekurser är skyddad av upphovsrätt. Det går inte att använda produkten eller materialet som finns i produkten på ett sätt som innebär en kränkning av rättigheterna, eller på annat sätt som inte godkänts av Jenny Andersson & Co. Du får inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra, översätta, sälja, utnyttja eller distribuera på något sätt eller medium (inklusive via e-post eller andra elektroniska medel) något material från produkten. Dubbling, delning eller uppladdning av produktfiler för att dela på webbplatser anses vara stöld och kommer att anmälas i den mån lagen tillåter det. Men du kan hämta och/eller skriva ut kopior av enskilda sidor för materialet och övningar på webbplatsen för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter behålls. Vid registreringen får varje användare ett användarnamn och lösenord, och en medlemsprofil för användning under kursen.

 3. Konfidentiellt
  Vi respekterar din integritet och insisterar på att du respekterar andra som deltar i kursen. Således är detta ett ömsesidigt avtal om konfidentialitet. Vi respekterar din konfidentiella information, idéer, personlig information, planer och affärshemligheter. Genom att delta i denna kurs accepterar deltagaren att respektera samma rättigheter, naturligtvis deltagare på kursen samt för Jenny Andersson & Co och partners. Jenny Andersson & Co kommer inte att ha tillgång till deltagarnas egna hemuppgifter.Alla deltagare är fria att diskutera sina personliga resultat ifrån kursen med de personer de önskar. Däremot all den erfarenhet och uttalanden, muntliga eller skriftliga, från alla andra deltagare och Jenny Andersson & Co är strikt konfidentiell för respekt för varandra. Jenny Andersson & Co har tystnadsplikt och kommer inte att diskutera deltagarnas personliga åtaganden och reflektioner med chefen eller tredje part. Endast vid fall av planerande av grov brottslighet kommer tystnadsplikten inte längre gälla enligt svensk lagstiftning.

 4. Säkerhet och sekretess
  Leverantören garanterar att aldrig leverera ut dina personliga uppgifter, reflektioner, personuppgifter eller e-postadress till tredje part, om det inte finns särskilda skäl, till exempel att polisen, åklagaren eller liknande begär information. Alla deltagarna har rätt att få den information vi har registrerat om dem. Anser någon att det är felaktigt eller irrelevant, kan du begära rättelse ellerborttagning från vårt kundregister. 


 5. Integritets policy

      Läs här nedan;      https://jennyandersson.simplero.com/page/94892