Jenny Andersson & Co samarbetar med olika företag i samleveranser då det är en stor del av vår affärsidé. Som namnet visar. & Co står ju för just det. Viljan och tilliten till att samverka, viket är den nya tidens melodi för ett hållbart arbetsliv, skapar värde för att möta kunders behov. För det är för våra kunder vi jobbar och skapar värde för. Ända sedan starten 2010 har fokus varit på social hållbarhet för individer, team och ledare. Vi tränar även på resiliens med tillit som grund. Det ger oss möjlighet att stå stadigt när det blåser. Både som ledare, egna företagare, människor och medledare. 

SENIORKONSULT, HANDLEDARE & LEDARUTVECKLARE 

Leverans och konsult hos KC Group sedan många år. Kontakta mig ifall du önskar leveranser av chefsstöd eller utveckling inom upphandlade ramavtal med ledarutveckling, handledning, coaching och teamcoaching. 

  • Göteborgs Stad
  • VGR
  • Lindesbergs-  och Lekebergs Kommun
  • Kriminalvården
  • Migrationsverket
  • Arbetsförmedlingen, ledarutveckling
  • Polisen
KC Group

UTBILDARE, MENTORCOACH OCH EXAMINATOR
Jenny samarbetar med Gothia Akademi som utbildare och mentorcoach sedan 2013. En av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretagen för coaching i hela norden. Läs mer här!

GA Logga

WELLNESS - SJÄLVLEDARSKAP, RETREAT MED SPA & YOGA
Samverkan för leverans av föreläsningar och självledarskapsprogrammet Lyckans Smed. Lyckans Smed i samverken med Sankt Jörgen Park. www.sanktjorgenpark.se/lyckanssmed 

logo-round-2020